My Image

Pilot Design - suksess fra dag en

Pilot Design ble etablert i 1993. Da var det få strategiske designbyråer i norge.

Under siste året av utdanningen til Grafisk Designer, fikk jeg tilbud om å designe ski for Dynastar og markedsmateriell for Nordisk Alpin. Dette ga et springbrett som raskt resulterte til et lite designfirma med mange store kunder. Nordisk Alpin var eiet av Bertel O. Steen, veien til bilmarkedet var derfor kort. Pilot Design ble etablert i 1993. Da var det få strategiske designbyråer i norge.

Pilot Designs filosofi var at design skulle brukes aktivt salgsfremmende. Vi skulle ikke være opptatt av oss selv og konkurranser...men å selge kundenes produkter/tjenester. Dette likte flere aktører, og kunder som Selvaag Gruppen, Tandberg Videokonferanse, Møller (Skoda, Seat og Chrysler), Volvo Last&Buss, Norwegian Beverage Group (Altia), IC-group, Risøe, Samson Bakeri mfl. ble faste kunder hos oss over veldig mange år.

Ved siden av å designe alt av markedsmateriell, designet vi veldig mange profiler, package, websider og ski/sykkler m.m. Pilot Design hadde 4-5 ansatte. Som totalleverandør av materiell kom også erfaring/kunnskap rundt mediakjøp og strategisk tankegang rundt salg. Salg av alt fra brød til Gravemaskiner. Jeg har også skrevet/bidratt på markesplaner for bedrifter, hvor tidspresset til markedsdirektør har vært litt for stor.

Etter 10-12 år med ekstreme arbeidsmengder og suksess med Pilot Design, valgte jeg å trekke meg tilbake mot hjemmekontor. På denne tiden var det “ekstremt” enkelt å skape bi-inntekt gjennom å sysle litt meg eiendom, og dette ble kombinasjonen som satt meg i kontakt med flere utviklere som trengte materiell og salgs-sparring. Med erfaring fra noen av Selvaags suksessprosjekter bl.a. Fossum Terrasse, kom flere og flere prosjekter. Jeg hadde også ideen bak iHus og deres profil.

My Image

My Image

Hvordan skape en merkevare?

Merkevare er en sammenheng mellom navn, logo, funksjonalitet og totalt grafisk uttrykk. Disse elementene skal sammen gi forsterket verdioppfatning av varens iboende egenskaper, og spille på verdier og oppfatninger i forbrukerens hode. Det handler om å kommunisere emosjonelle verdier, og på den måten vinne kundens gunst.

Merkevarebyggingens rake motsetning er kortsiktig prisrelatert markedsføring benyttet for å øke volumet der og da. Dette er et effektivt middel for mersalg i en periode, men vil på sikt bryte ned profil og etterhvert salg. Ingen er tjent med at produktet selges med mindre og mindre profitt.

For å skape en merkevare må man bygge relasjoner til målgruppen, slik at målgruppen lett føler tilhørighet og kan identifisere seg med produktet. I kampen om oppmerksomhet er det sterkeste våpen en tilpasset profil. Gjennom å gi produktet en profil og en design tilpasset målgruppen, gir du grobunn for varens image. Til slutt er det nemlig målgruppen selv som bestemmer hvilke emosjonelle forhold den vil ha til ditt produkt. Derav må du nå målgruppen på deres premisser.

Kundens oppfattelse er dermed også den eneste faktoren som til syvende og sist gir varen den verdi den er verdt. Det er gjennom å påvirke folks oppfattelse av produktet du også kan påvirke prisen. Høyere pris er mulig, nettopp der produktet har oppnådd en unik posisjon hos kunden.

Corporate design

Et identitetskonsept er mer enn bare en logo.

Det er et helhetlig system som består av navn, symboler, fargepalett, skrifttyper og retningslinjer for bruk av disse. I tillegg kan det inngå f.eks. uniformer, innredning og messestands. Alle elementer som i en eller annen form representerer bedriftens ansikt, bør inngå i et samlet identitetsprogram.

Gjenkjennelse i alle ledd
Formålet ved et slikt konsept er gjenkjennelse i alle ledd, hvor all form for kommunikasjon og informasjon har et helhetlig uttrykk. Hvert signal selskapet sender ut er en potensiell mulighet til å vinne mer tillit og lojalitet. Dette gjelder enten det dreier seg om brev med firma-
logo, et produkt og dets emballasje, en brosjyre eller en årsberetning, eller et skilt i en resepsjon.
Etter at store internasjonale kjeder har gått foran og vist vei, har konsepttankegangen for alvor fått innpass. Med klare retningslinjer vil det være enklere å observere hvor kommunikasjonen fungerer/ikke fungerer. Slik oppnår man også et verdifult analyseverktøy i markedet.

Å skape lojalitet
Bedriftens identitetspakke vil være avgjørende for de ansattes evne til å formidle enhetlig kommunikasjon utad. Samtidig benyttes designprogrammet både til å tydelig-gjøre de nødvendige forandringene, og som verktøy for å kanalisere medarbeidernes oppmerksomhet mot fremtidige mål. Undersøkelser viser at internpolitisk virker designprogrammer samlende, og gir medarbeidere en større opplevelse av tilhørighet, og derav lojalitet.

Virksomhetens ansikt
I et stadig skiftende marked, med stigende tilbud og selektiv kjøpsadferd, er evnen til å fornye seg i takt med markedet og dets trendsoppfatning avgjørende. Å fornye seg behøver ikke, og bør noen ganger ikke, innebære at man endrer virksomhetens ansikt drastisk. Noen ganger er det kun mindre endringer og oppgraderinger som skal til for å friske opp en profil. Selve nøkkelordene for sterk profil er gjenkjennelse gjennom gjentagelse. Derfor må også bedriftens øvrige signaler, slik som reklame og PR, være innordnet den samme kommunikasjonsplattformen som identitetsprogrammetMy Image

«Industrial Communication (IC) var i 1997 inne i en omstruktureringsfase etter fusjon av 4 firmaer og deretter oppkjøp av ytterligere 3. Utfordringen besto bl.a. av å bygge opp en ny "Corporate Identity", samtidig som elementer fra organisasjonenes gamle profiler skulle opprettholdes. IC besto etterhvert av 9 kontorer spredt over Skandinavia med planer om kun en mindre markedsstab med tett tilknyttning til et reklemebyrå som virkelig skulle komme inn under huden vår. Vi ønsket et byrå som kunne opperere som total-leverandør.

Etter evaluering av 6 byråer ble Pilot Designbyrå valgt, mye grunnet en effektiv, hurtig og profesjonell sammenstilling av forslag til ny IC profil. Pilot har gjennom de siste årene fått en spennende kundeportefølje, bestående av firmaer fra ulike bransjer og har med dette en bred kunnskaps- og erfaringsplattform å spille på. En ung organisasjon tar utfordringer som du som kunde også blir del av, men det å få være del av et ungt, frekt og nytenkende miljø, som regelrett bobler over av kreativitet, gir trygghet og spennende sparringspartnere. Pilot har gjort en meget bra jobb for IC i oppbygging av ny logo og profilkonsept med videre utvikling av alt nytt brosjyremateriell.»

Fredrik Geelmuyden

KONTAKT MEG:

JHelstad AS
Måltrostveien 23
0786 Oslo

T: 93433002
joachim@jhelstad.no

TJENESTER:

• PROFIL / IDENTITET
• PROSPEKT & KATALOG
• WEBDESIGN
• FOTO
• ANNONSER, DM & REKLAME
• PAKNING / EMBALASJE
• MESSE- OG BUTIKKDEKOR
• ÅRSRAPPORT
• SALGS STRATEGI
• 3D UTVIKLING