Logo / identitetskonspt / profil

Det er et helhetlig system som består av navn, symboler, fargepalett, skrifttyper og retningslinjer for bruk av disse. I tillegg kan det inngå f.eks. uniformer, innredning og messestands. Alle elementer som i en eller annen form representerer bedriftens ansikt, bør inngå i et samlet identitetsprogram.

Gjenkjennelse i alle ledd
Formålet ved et slikt konsept er gjenkjennelse i alle ledd, hvor all form for kommunikasjon og informasjon har et helhetlig uttrykk. Hvert signal selskapet sender ut er en potensiell mulighet til å vinne mer tillit og lojalitet. Dette gjelder enten det dreier seg om brev med firma-
logo, et produkt og dets emballasje, en brosjyre eller en årsberetning, eller et skilt i en resepsjon.
Etter at store internasjonale kjeder har gått foran og vist vei, har konsepttankegangen for alvor fått innpass. Med klare retningslinjer vil det være enklere å observere hvor kommunikasjonen fungerer/ikke fungerer. Slik oppnår man også et verdifult analyseverktøy i markedet.

Å skape lojalitet
Bedriftens identitetspakke vil være avgjørende for de ansattes evne til å formidle enhetlig kommunikasjon utad. Samtidig benyttes designprogrammet både til å tydelig-gjøre de nødvendige forandringene, og som verktøy for å kanalisere medarbeidernes oppmerksomhet mot fremtidige mål. Undersøkelser viser at internpolitisk virker designprogrammer samlende, og gir medarbeidere en større opplevelse av tilhørighet, og derav lojalitet.

Virksomhetens ansikt
I et stadig skiftende marked, med stigende tilbud og selektiv kjøpsadferd, er evnen til å fornye seg i takt med markedet og dets trendsoppfatning avgjørende. Å fornye seg behøver ikke, og bør noen ganger ikke, innebære at man endrer virksomhetens ansikt drastisk. Noen ganger er det kun mindre endringer og oppgraderinger som skal til for å friske opp en profil. Selve nøkkelordene for sterk profil er gjenkjennelse gjennom gjentagelse. Derfor må også bedriftens øvrige signaler, slik som reklame og PR, være innordnet den samme kommunikasjonsplattformen som identitetsprogrammet

Stacks Image 7487
Stacks Image 7493
My Image

Stacks Image 7166

Stacks Image 7908
Stacks Image 7914
Stacks Image 7270
My Image


Stacks Image 7416

“Vi valgte JHelstad som kretiv samarbeidspartner fordi han viste god forståelse og stort engasjement for prosjektet»

KONTAKT MEG:

JHelstad AS
Måltrostveien 23
0786 Oslo

T: 93433002
joachim@jhelstad.no

TJENESTER:

• PROFIL / IDENTITET
• PROSPEKT & KATALOG
• WEBDESIGN
• FOTO
• ANNONSER, DM & REKLAME
• PAKNING / EMBALASJE
• MESSE- OG BUTIKKDEKOR
• ÅRSRAPPORT
• SALGS STRATEGI
• 3D UTVIKLING